PrintConcept.nl is nu Flyer.nl!

Vanaf nu kan je niet meer bestellen op PrintConcept.be en lopen alle
bestellingen via Flyer.nl. Voor jou verandert er weinig: een groter productaanbod,
dezelfde kwaliteit en dezelfde prijs!

GA NU NAAR FLYER.NL

Log in, als klant, met je PrintConcept.nl gegevens. We hebben je profiel en adressen overgezet.

RAADPLEEG JE HISTORIEK OP PRINTCONCEPT.NL

Je kan nog tot 12 januari 2017 de historiek van je bestellingen en facturen raadplegen op PrintConcept.nl.

PrintConcept.nl is nu Flyer.nl

In 2012 fusioneerden Flyer.nl en PrintConcept.nl en vormden zo één
van de grootste online drukkers in de Benelux en Frankrijk.
Op 16 februari 2016 namen we de allerlaatste hindernis en voortaan
gaan we verder onder één naam, met één bedrijf en één team.
We zijn allemaal een beetje Flyer.nl.

Bezoek Flyer.nl

Wat verandert er?

Eerlijk? Vrij weinig. De manier van bestellen, de facturatie, de drukkwaliteit en de prijzen
zijn dezelfde. Alles wordt geproduceerd door dezelfde mensen, met
dezelfde aandacht voor service en kwaliteit
.
Log snel in met je bestaande PrintConcept gegevens op Flyer.nl!
Scherpe prijzen De prijzen waren al voor 99% gelijk, de overige 1% is nu goedkoper.
Groter aanbod Je hebt voortaan nog meer keuze.
Eenvoudig en snel De bestelprocedure blijft dezelfde.
Antwoorden op de meest gestelde vragen vind je hier.

Kan ik echt niet meer bestellen op PrintConcept.nl?

Helaas niet, vanaf nu kan je niet meer bestellen op PrintConcept.nl. Je wordt met open armen ontvangen bij Flyer.nl.

Je accountgegevens zijn reeds overgezet (login en paswoord/leveradres/facturatieadressen).

De historiek van je bestellingen en facturen kan je nog tot 12 april 2017 raadplegen op je account op PrintConcept.nl.

Stel het niet uit en maak nu de overstap. Probeer het nu.

Worden mijn gegevens van PrintConcept.nl overgezet naar Flyer.nl?

Inderdaad, je account gegevens werden reeds overgezet naar Flyer.nl.
  • - Je profiel
  • - Je adresboek
  • - Je facturatieadressen

Facturen, afgewerkte bestellingen, opgeslagen ontwerpen en offertes blijven zichtbaar in je PrintConcept.nl account maar werden om technische redenen niet overgezet naar je Flyer.nl account.
Wees gerust, deze informatie kan je nog tot 12 april 2017 raadplegen op PrintConcept.nl.

Had je ook al een Flyer account? Dan blijf je gewoon beide accounts behouden en kan je op Flyer.nl inloggen met je Flyer account.

Tot wanneer kan ik mijn vorige bestellingen' en 'facturen' raadplegen op PrintConcept.nl?

Je facturen, eerder geplaatste bestellingen en opgeslagen ontwerpen kan je nog tot 12 april 2017 raadplegen op PrintConcept.nl.
Alle andere vragen
Telefoon 0858 887 689
Adres hoofdzetel Wortegemseweg 84
8790 Waregem, België